Manuál FOODIS


Menu


Zavedení nového řidiče a správa řidičů

V prvé řadě je potřeba zavést do systému řidiče. Můžete zadat libovolné množství řidičů. Nového řidiče zadáte kliknutím na položku "Ridiči" a vyberete "Nový řidič"

Dalším krokem je vypnění formuláře. Telefonní číslo zadávejte devítimístné podle obrázku. Přidělte řidičovi jméno a heslo, které jim sdělíte. Na něm se pak řidiči budou přihlašovat. Dbejte na to, abyste měli zatrhnuté město (modře podbarvené). Nakonec dejte "Uložit řidiče".

Seznam řidičů naleznete v kolonce "Přehled řidičů dle obrázku níže. U každého řidiče můžete povolit nebo zákázat možnost storna objednávky. To znamená, že jim můžete povolit, aby objednávku stornovali. Pak řidič může objednávku stornovat s tím, že musí udat přednastavený důvod storna (nebylo jídlo, nedohledán zákazník a pod.). Navíc může do důvodu storna vepsat svůj text. U nových řidičů doporučujeme storna zakázat do doby, než si na systém zvyknou. Pak může storno provést pouze BOSS. Zelená ikona (na obráku dole) znamená povolené storno, červená ikona pak řidičům strno objednávky zakazujete.


Administrace BOSS - základní přehledy

Na základní přehledy objednávek se dostanete z titulní strany (kliknutím na logo vlevo nahoře), kde použijte označené tlačítko...

Na níže uvedeném obrázku je základní přehled objednávek. V horní liště (pod logem) zvolíte období OD - DO a potvrdíte tlačítkem "Filtruj". Zobrazí se vám seznam objednávek v různých barvách, které označují aktuální stav objednávky. Jednotlivé sloupky znamenají: rvní sloupec je pořadové číslo objednávky.

 • Sloupec Datum označuje den a hodinu, kdy byla objednávka vytvořena.
 • Číslo je číslo objednávky. Může to být vaše číslo objednávky nebo číslo jiného zprostředkovatele, například Dáme jídlo.
 • Ve sloupci Řidič se zobrazí jméno a telefonní číslo řidiče, který si objednávku převzal.
 • Sloupec Restaurace označuje provozovnu, z které se jídlo veze.
 • Komu je sloupec, který označuje zákazníka (Jméno, adresa...).
 • Telefon je kontakt na zákazníka.
 • Poznámka je poznámka od zákazníka
 • Sloupec Stav označuje aktuální stav objednávky - sytě žlutá je nová objednávka, jasně žlutá je řidičem převzatá objednávka, modrá je jídlo převzaté z restaurace a zelená je odvezená objednávka.
 • Překupník označuje firmu, která objednávku zprostředkovala včetně jejího čísla objednávky.
 • Cena - hodnota objednávky

Storno objednávky Bossem s uvedením důvodu storna

Přehled časů řidiče od převzetí objednávky až po předání

Náhled na objednané jídlo včetně cen

Možnost napsat poznámku k objednávce, např.: "Vezte rychle, je to kamarád :o)"

Poznámku pro všechny řidiče najednou můžete napsat do pole nahoře pod volbou období.


Administrace pro řidiče

Administrace pro řidiče se nachází na internetové adrese https://rozvoz.chachar.foodis.cz/admin.php. Řidič se přihlásí pod jménem a heslem, které mu Boss přidělí. Zobrazovat se může v PC, tabletu nebo mobilu. Níže uvedené obrázky jsou z PC.

Přihlášení řidiče

Povolení přístupu k poloze

Po přihlášení řidiče je potřeba, aby povolil přístup ke své poloze.

Zároveň řidič vidí seznam objednávek. Může si zvolit den, nastaven je ten aktuální. Systém se automaticky obnovuje po cca 10 sekundách. Ruční obnovu můžete provést žlutým tlačítkem "Obnovit" nahoře na středu stránky.

Jednotlivé sloupce v přehledu objednávek označují:

 • Doručení - počet minut zbývající k předání objednávek
 • Sloupec Datum označuje den a hodinu, kdy byla objednávka vytvořena.
 • Číslo je číslo objednávky. Může to být vaše číslo objednávky nebo číslo jiného zprostředkovatele, například Dáme jídlo. Zároveň se v tomto sloupci objeví jméno a telefon řidiče, který objednávku převzal. Telefonní číslo na řidiče je aktivní, stačí na něj kliknou a lze mu rovnou volat.
 • Cena - zde se zobrazuje částka, kterou má řidič vybrat od zákazníka, případně zaplatit v restauraci (záleží na typu účtování). Zároveň se zde objeví informace, že zákazník platil dopředu kartou formou hlášky "Zaplaceno".
 • Odkud - označení restaurace z které se jídlo veze. Restaurace má aktivní adresu, v případě, že na ní kliknete, spustí se vám navigace s vyplněnou adresou (záleží na typu telefonu a operačním systému).
 • Kam je sloupec, který označuje zákazníka (Jméno, adresa...). Zákazník má aktivní adresu, v případě, že na ní kliknete, spustí se vám navigace s vyplněnou adresou (záleží na typu telefonu a operačním systému). Zároveň má aktivní telefonní číslo, na které lze volat přímo ze systému. V tomto sloupci se zároveň zobrazuje poznámka, kterou zadal Boss.

Barvy objednávek označují aktuální stav objednávky